Press Releases
print

IFC ułatwia firmom prowadzonym przez kobiety dostęp do usług finansowych


W Moskwie:


Nezhdana Bukova
Tel.: +1 (202) 415 6646
E-mail: nbukova@ifc.org

W Warszawie:
Filip Kochan
Tel.: +48 22 520 8000
E-mai: fkochan@worldbank.org

Warszawa, Polska, 09 sierpnia 2016 — Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), organizacja wchodząca w skład Grupy Banku Światowego, udzieliła BZ WBK Leasing kredytu o wartości 150 milionów dolarów. Celem pożyczki jest ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji firmom prowadzonym przez kobiety oraz małym przedsiębiorstwom, co ma wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy.
 
Umowa pomiędzy IFC a BZ WBK Leasing jest jednym z efektów dyskusji zorganizowanej przez IFC w Warszawie w marcu tego roku między polskimi instytucjami finansowymi. Pożyczka przyczyni się do zwiększenia liczby ofert finansowania długoterminowego skierowanych do firm prowadzonych przez kobiety oraz małych i średnich firm działających w słabiej rozwiniętych regionach Polski.
 
„Finansowanie skierowane do przedsiębiorczych kobiet to nowa idea zarówno dla nas, jak i dla polskiego rynku finansowego” – powiedział Tomasz Jąder, wiceprezes BZ WBK Leasing. „Mam nadzieję, że przy wsparciu ze strony IFC uda nam się wejść na ten rynek, oferując Paniom możliwość rozwoju prowadzonych przez nie biznesów, a tym samym stymulując wzrost polskiej gospodarki” – dodał Tomasz Jąder.

BZ WBK Leasing jest częścią Grupy Banku Zachodniego WBK. Spółka oferuje finansowanie zarówno firmom sektora MŚP jak i klientom korporacyjnym. Spółka finansuje głównie leasing maszyn, sprzętu i pojazdów, współpracując z firmami reprezentującymi szereg różnych sektorów.
 
„Mniejsze przedsiębiorstwa oraz firmy, których właścicielkami są kobiety, stanowią znaczący rynek dla usług finansowych zarówno w Polsce jak i na świecie” – powiedział Tomasz Telma, dyrektor w IFC odpowiedzialny za Europę i Azję Środkową. „Duża liczba kobiet bez dostępu do kredytów to czynnik hamujący rozwój sektora prywatnego, a jednocześnie utracone potencjalne zyski banków.  Mamy nadzieję, że ta transakcja stanie się ważnym krokiem na ścieżce rozwoju produktów finansowych skierowanych głównie do Polek, tym samym przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju całego kraju”.
 
Dzięki szerokiej ofercie produktowej oraz możliwości finansowania bogatej gamy przedmiotów i sektorów, BZWBK Leasing wywalczył sobie pozycję jednej z najlepszych spółek leasingowych w Polsce. Dysponując kredytem udzielonym przez IFC, do roku 2020 spółka planuje zwiększyć część portfela skierowanego do firm prowadzonych przez kobiety z 13% do 18% oraz podnieść wartość portfela kredytowego w mniej rozwiniętych regionach kraju o 35%.  
 
IFC rozpoczęła działalność w Polsce ponad 25 lat temu. Od tamtego czasu sfinansowała szereg projektów w sektorze budowlanym, ochrony zdrowia, finansowym i innych. Obecnie, zgodnie ze Strategią Partnerstwa Grupy Banku Światowego dla Polski, IFC wspiera projekty, w ramach których może ułatwiać pozyskiwanie firmom finansowania, współfinansować inwestycje wraz z Unią Europejską lub wspierać rozwój polskich firm za granicą.
 
IFC
IFC, którawchodzi w skład Grupy Banku Światowego, jest największą na świecie organizacją finansową wspierającą rozwój sektora prywatnego w krajach rozwijających się. IFC współpracuje z ponad 2000 firm na całym świecie, dostarczając im potrzebny kapitał i międzynarodowe doświadczenie. W roku fiskalnym 2015, wartość długoterminowych inwestycji IFC w krajach rozwijających się wzrosła do poziomu niemal 18 miliardów dolarów. Kapitał, wiedza i pozycja IFC pomagają sektorowi prywatnemu działać na rzecz likwidacji skrajnego ubóstwa oraz wsparcia zrównoważonego wzrostu, co jest misją Grupy Banku Swiatowego. Więcej informacji na stronie www.ifc.org

www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org